Trening Umiejętności Społecznych

Dzieci uczą się:
- rozpoznawania przeżywanych emocji,
- kontrolowania sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
- regulowania spontanicznych reakcji,
- przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
- poprawy samooceny.