Integracja sensoryczna polega na organizowaniu informacji płynacych do mózgu z różnych zmysłów. 
Mózg uczy się 
prawidłowo odbierać bodźce, łączyć w całość i reagować na otoczenie.                Diagnoza integracji sensorycznej

                  - obejmuje 3 spotkania diagnostyczne w wyniku których rodzice otrzymają   
                 opracowaną diagnozę wraz zaleceniami.
 
                Obserwacja sensoryczna z zaleceniami do przedszkola/szkoły/domu 

                       Terapia integracji sensorycznej
               
 - prowadzona w profesjonalnie wyposażonej, nowoczesnej sali przez wykwalifikowaną
                 i doświadczoną kadrę. Pomaga w uzyskaniu większej sprawności fizycznej i 
                 koordynacji, wzmacnia procesy wzrokowe, słuchowe oraz funkcjonowanie
                 emocjonalne i społeczne.