Terapia Integracji Sensorycznej
Prowadzona w profesjonalnie wyposażonej, nowoczesnej sali przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.
Pomaga w uzyskaniu większej sprawności fizycznej i  
koordynacji, wzmacnia procesy wzrokowe, słuchowe oraz
funkcjonowanie 
emocjonalne i społeczne.