Diagnoza integracji sensorycznej: obejmuje 3 spotkania diagnostyczne,
w wyniku których rodzice otrzymają opracowaną diagnozę wraz z zaleceniami.


Terapia integracji sensorycznej:  50 - minutowe zajęcia prowadzone w profesjonalnie wyposażonej, nowoczesnej sali przez wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę.