Zajęcia z Multisensoryki są zajęciami senso - plastycznymi
wspierającymi integrację sensoryczną dziecka.

Organizacja zabaw stwarza okazję do wyciszenia od nadmiaru bodźców poprzez stymulację czucia głębokiego a stały schemat zajęć sprzyja poczuciu bezpieczeństwa.
Przedszkolak, bawiąc się na zajęciach Multisensoryki, ma zapewnione
otoczenie, w którym doświadcza różnych bodźców, ćwiczy i utrwala schemat
własnego ciała, realizuje potrzebę ruchu, doskonali motorykę dużą
i motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.